Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Medi ambient Tractaments fitosanitaris

Tractaments fitosanitaris i herbicides

Les actuacions de control fitosanitari es fan a arbres, arbustos i vegetació amb l'objectiu de garantir la seguretat de les persones i animals domèstics, disminuir les molèsties als veïns, evitar les difusions de noves plagues i evitar danys als vegetals. 

Tots els mètodes de control es fan a partir d'un programa de gestió integrada de plagues i malalties (GIP) en el qual es prioritzen mètodes alternatius a la utilització de productes químics. Només en els casos estrictament necessaris s'apliquen tractaments químics, i en aquests casos, es fa adoptant totes les precaucions i les mesures adients perquè no hi hagi cap mena d'afectació a la població.

L'aplicació d'aquests tipus de tractaments està regulada pel Reial Decret 1311/2012 segons el qual s'estableix un marc d'actuació per un ús sostenible dels productes fitosanitaris i un protocol d'actuació municipal pel tractament d'aquests productes.

Abans d'actuar es fa un diagnòstic previ i cal una autorització per part dels tècnics. A partir d'aquí el treball es duu a terme per empreses inscrites als registres oficials corresponents i per personal amb carnet d'aplicador de productes fitosanitaris.
 

TRACTAMENTS FITOSANITARIS MUNICIPALS PREVISTOS

Data i hora del tractament: 29 i 30 de novembre de 2018 de 07.00 a 18.00 hores

Plaga contra la qual s'efectua el tractament: Processionària

Maquinària i mètode d'aplicació: Endoteràpia Vegetal

Lloc del tractament: Escola Montseny, Escola Sant Jordi, Escola Joan Abelló, Escola del Bosc, Escola Col·legis Nous, Escola Can Vila, Escola Sant Vicenç

Nom comercial i número de registre dels productes que s'utilitzaran: 16.784 Vertimec (Endoteràpia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa de seguretat del darrer tractament

Document VERTIMEC (75 KB) - PDF

Més informació

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès